Nieuws / 15-04-2014

Uitbetaling kunst-uitleenvergoeding

In opdracht van de Stichting Leenrecht  verdeelt Pictoright jaarlijks de leenrechtvergoeding kunstuitleen. Wanneer uw kunstwerken uitgeleend zijn in één of meerdere kunstuitleeninstellingen, ontvangt u binnenkort een creditfactuur met de vergoeding waar u recht op heeft.

Over het jaar 2010/2011 dienen de Kunstuitleeninstellingen een billijke vergoeding van € 1,50 te betalen voor het uitlenen van kunstwerken. Ook zijn deze kunstuitleeninstellingen verplicht om opgave te doen aan de Stichting Leenrecht van het aantal kunstwerken dat uitgeleend wordt.
Stichting Leenrecht heeft inmiddels vergoedingen geïncasseerd over 2011 en de bijbehorende uitleengegevens verwerkt. Deze vergoedingen worden door Pictoright verdeeld aan beeldend kunstenaars en andere makers. Het bedrag dat in deze verdeelronde wordt uitgekeerd, is de vergoeding over 2011 inclusief een nabetaling over 2010.
Klik hier voor veel gestelde vragen.