Het Laatste Nieuws

Het jaarlijkse onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2017’ is in opdracht van de Auteursbond, BNO, DuPho, Kunstenbond DAMD, NVJ, NVF en door de collectieve beheersorganisaties Lira en Pictoright…

In het tweede kwartaal vindt de na- repartitie van de Collectieve Rechten plaats. Hierbij worden de nog niet eerder uitbetaalde collectieve vergoedingen over de jaren 2012 t/m 2016…

Het nieuwe Pictoright magazine (december 2017) is nu beschikbaar als download. In 2018 bestaat Pictoright 10 jaar. En in deze jubileumeditie blikken we terug op 10 bewogen jaren,…

Op 2 en 3 Oktober vond in New York de jaarvergadering van auteursrechtenorganisaties voor beeldmakers plaats (CIAGP). Het is een belangrijk evenement waar overleggen plaatsvinden, informatie wordt uitgewisseld…

Een nieuw seizoen, een nieuwe rubriek in Stampa!, de talkshow over Kunst & Kwesties. De Kunstombuds beantwoordt brandende vragen van kunstenaars. Mail je vraag  naar stampa@stampa.live. De redactie…

Er zijn nog veel beeldmakers die recht hebben op collectieve vergoedingen, maar die dat geld bij Pictoright laten liggen. Als je voor 1 oktober opgave doet, kun je…

Stampa:  donderdag 13 juli, 20.15u W139 Warmoesstraat 139, Amsterdam Stampa is de nieuwe talkshow over kunst en kwesties. Deze onderwerpen komen voorbij in Stampa: The Value Gap…

De nieuwste editie van ons Pictoright magazine is onlangs verschenen. In deze editie o.a.: een uitgebreid verslag van de afgelopen jaarvergadering, een nieuw verdeelsysteem voor thuiskopie, Bert Verhoeff…

Op de jaarvergadering van 8 juni in VondelCS keken ruim 100 aangeslotenen mee naar de cijfers. Bestuursvoorzitter Gerrit Jan Wolffensperger en directeur Vincent van den Eijnde lichtten weer een…

Op 8 juni is tijdens de jaarvergadering de Pictorightprijs uitgereikt aan Bert Verhoeff. De Pictorightprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan iemand die zich op een bijzondere manier heeft…

WDCD Live Amsterdam vindt dit jaar plaats op 23 en 24 mei in het Muziekgebouw aan ’t IJ te Amsterdam. De jaarlijkse conferentie, waarbij de maatschappelijke impact van…

Sinds 1 januari 2017 heeft Pictoright een nieuw verdeelsysteem van de thuiskopiegelden. We zijn onlangs begonnen met het actief benaderen van groepen beeldmakers die hiervoor in aanmerking zouden kunnen…

In april vindt de na- repartitie van de Collectieve Rechten plaats. Hierbij worden de nog niet eerder uitbetaalde collectieve vergoedingen over de jaren 2011 t/m 2015 uitgekeerd en…

De creditnota’s van de collectieve rechten uitbetaling 2016 zijn verstuurd. Deze zult u binnenkort ontvangen. De specificaties zijn reeds in te zien op ‘MijnPictoright’, of telefonisch op te vragen…

Goed nieuws voor de gebruikers van Krantenbank- en Tijdschriftenbank Zeeland en voor de freelance tekst- en beeldmakers wier materiaal hierin voorkomt: Vanaf vandaag zijn de Kranten- en Tijdschriftenbank…

In Nederland mogen bibliotheken boeken uitlenen indien ze voor elke uitlening een vergoeding aan de makers betalen. Pictoright zorgt er voor dat deze vergoedingen bij de beeldmakers terecht…

De eerste editie van STAMPA, de nieuwe talkshow over kunst en actuele kwesties in W139 Amsterdam was een succes. De eerste STAMPA, vrijdag 4 november jl. had een sterk…

Maandag 10 oktober organiseerde Pictoright in samenwerking met kunsthandel Simonis & Buunk en advocatenkantoor Bremer & de Zwaan het Symposium ’10 jaar Volgrecht’ in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten kunnen vanaf 1 oktober geschillen, waar zij onderling niet uitkomen, voorleggen aan de daartoe door de wetgever aangewezen Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. In de…

Vandaag is de mailing verzonden over de digitaliseringsvergoeding. Als u hiervoor in aanmerking komt, heeft u hierover van ons een e-mail gehad of krijgt u hierover een brief.

Vanaf deze week zijn afbeeldingen uit de collectie van het Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis (IISG) weer digitaal zichtbaar in de catalogus search.socialhistory.org. Om dit mogelijk te…

Op 14 juni is tijdens de jaarvergadering de Pictorightprijs uitgereikt aan Kees Berendsen. De Pictorightprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan iemand die zich op een bijzondere manier heeft…

Dit jaar bepaalt de Europese Commissie hoe zij het Europese auteursrecht wil hervormen. Wij willen daarbij aandacht vragen voor het feit dat online platforms zoals Facebook veel geld…

BNO maakt bezwaar tegen werkwijze van Malmberg. Deze week verzocht Malmberg illustratoren die opgenomen willen worden in het bestand van Malmberg, om een formulier te tekenen,…

De rechter heeft in het kort geding van Pictoright tegen Blendle geoordeeld dat het spoedeisende belang van Pictoright in deze kwestie ontbreekt. Daarom is Pictoright in haar vorderingen…

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 2 februari jl. arrest gewezen in het hoger beroep van een grote Nederlandse kunsthandelaar. Pictoright, die de procedure destijds was gestart om het…

Het lijkt een gangbare praktijk dat creatieve makers sterk onder druk staan van hun opdrachtgevers, in veel gevallen uitgevers. Steeds vaker worden bv. fotografen, illustratoren en schrijvers gedwongen…

Tijdens de door de Federatie Auteursrechtbelangen georganiseerde bijeenkomst Respect voor de Makers op 19 november jl. opende Minister Bussemaker de nieuwe overzichtelijke website van www.auteursrecht.nl met…

Een veelgehoorde vraag: Hoe zit het nou met auteursrecht op foto’s? Wat mag je wel en wat mag niet doen met een foto? Het is niet moeilijk, maar…

Volgend jaar zal er een wetsvoorstel worden ingediend, waardoor de overeenkomsten die Pictoright sluit met archieven een sterkere wettelijke basis krijgen. Het wetsvoorstel maakt het model van Extended…

Freelance makers worden ernstig onder druk gezet naar aanleiding van nieuwe algemene voorwaarden die door uitgevers, zoals De Persgroep, worden gehanteerd. Uitgevers hebben inmiddels aangegeven dat ze geen…

In het verleden bestond er een regeling voor de doorgifte van beeldwerken via het kabelnetwerk en was er een regeling voor gebruik van kunst op de publieke omroep.

Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht zonder verdere stemming aangenomen. Pictoright is zeer verheugd met deze beslissing.  De wet Auteurscontractenrecht treedt op 1 juli 2015 in werking.

Afgelopen woensdag is Pictoright door de rechtbank in het gelijk gesteld in de procedure tegen het Stadsarchief Rotterdam. Het Stadsarchief dient inbreuken op de rechten van de aangeslotenen…

  Op 9 juni is tijdens de jaarvergadering de Pictorightprijs uitgereikt aan Rob Huisman. “Zonder Rob hadden wij hier niet gestaan,” aldus voorzitter Gerrit Jan Wolffensperger.    …

Lira en Pictoright hebben na overleg met de gemeentelijke archiefinstelling Erfgoed Leiden en Omstreken een akkoord bereikt. Hiermee zullen freelance tekst- en beeldmakers auteursrechtelijke vergoedingen ontvangen voor het…

Op 22 januari heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald dat voor het overzetten van bestaande posters naar canvas de toestemming nodig is van de kunstenaar/fotograaf. Een eerdere toestemming voor het reproduceren van een kunstwerk op een poster betekent dus niet dat er van die poster ook canvastransfers mogen worden gemaakt.

Op dinsdag 13 januari werd de petitie “Mensen die Maken wil je niet Breken”, een petitie van auteurs en artiesten voor een beter en eerlijker auteursrecht, aangeboden aan…

In de rechtszaak die Pictoright heeft aangespannen tegen het Stadsarchief Rotterdam, is een tussenvonnis gewezen. Dit is nog geen definitief vonnis, maar het lijkt erop dat de rechters…

Tijdens de jaarvergadering van 3 juni jl. werd de Pictorightprijs uitgeprint door Ground3D…

Adriaan Elligensfoto: Laila Schoots Tijdens de ledenvergadering van Pictoright op 3 juni jl. inde Winkel van Sinkel te Utrecht is de Pictorightprijs uitgereikt aan AdriaanElligens, directeur…

Op 15 en 16 mei werd de jaarlijkse bijeenkomst van CIAGP in Amsterdam georganiseerd. In CIAGP zijn de wereldwijde auteursrechtorganisaties voor beeldmakers vertegenwoordigd. CIAGP maakt deel…

Vanaf vandaag heeft iedereen online inzage in boeken uit de periode 1872-1940 via het platform Delpher. Hiervoor tekende de KB gisteren een overeenkomst met de auteursrechtenorganisaties Stichting Lira…

De rijdende rechter, Mr. Frank Visser, heeft tijdens de uitzending van 1-4-2014 een uitspraak gedaan in een geschil over auteursrecht. Op de website van de uitgever was een…

Een 71-jarige man die vervalste werken van Anton Heyboer aan twee Amsterdamse galeriehouders heeft verkocht, moet voor de rechter komen. Justitie deed onlangs onderzoek naar circa 180 etsen…

Organisaties van erfgoedinstellingen en collectieve organisaties van rechthebbenden zijn de afgelopen maanden met elkaar om tafel gaan zitten om oplossingen te zoeken voor een aantal knelpunten op het…

Pictoright ontvangt van de kunsthandel vaak niet alle informatie over verkopen waarop volgrecht van toepassing is. Dat is de reden dat tegen een aantal individuele kunsthandelaren procedures zijn gestart. In…

Voorzitter G.J. Wolffensperger en Tim Kuik. foto: Laila Schoots Tijdens de ledenvergadering van Pictoright op 11 juni jl. in Westerliefde te Amsterdam is de Pictorightprijs uitgereikt aan…

Pictoright heeft eerder dit jaar bericht over de noodzakelijke (juridische ) maatregelen tegen kunsthandelaren. Voor de goede orde:  De kunsthandel (niet zijnde veilinghuizen) geeft niet of nauwelijks informatie…

Een bepaalde stijl is niet beschermd. Men mag dus werk maken in de stijl van een andere kunstenaar of ontwerper, maar men mag niet een specifiek werk namaken.

Het is een bekend fenomeen dat bij het uitschijven van prijsvragen geen goede regelingen zijn opgenomen ten aanzien van de rechten van de deelnemers. De laatste tijd hebben…

Sinds enkele jaren heeft het Regionaal Archief Leiden een groot krantenarchief online staan. Daarbij worden de auteursrechten van vele makers geschonden. Pictoright heeft de afgelopen twee jaar…

Zeer recent heeft Pictoright juridische stappen ondernomen tegen een aantal kunsthandelaren in verband met het volgrecht. Pictoright zag zich hiertoe gedwongen doordat er, ondanks herhaaldelijk verzoek, geen informatie…

Na goed overleg is er tussen Pictoright, Lira en de Koninklijke Bibliotheek (KB) een overeenkomst voor het online tonen van deze tijdschriften tot stand gekomen die recht doet…

De afgelopen tijd is er veel te doen over het citaatrecht. Het citaatrecht is een belangrijke  uitzondering op het auteursrecht. Ook beeldmateriaal kan onder bepaalde omstandigheden als citaat…

De Tweede Kamer heeft donderdag 19 december 2012 een motie tegen het downloadverbod aangenomen. De aangenomen motie luidt als volgt: “De Kamer, gehoord de beraadslaging,…

Deze week zullen de recent geïnde individuele rechten en volgrechten uitbetaald worden. Vanaf januari 2013 zullen de individuele rechten, net als de volgrechten, elk kwartaal worden uitgekeerd.

De verwerking van alle bijdragen voor collectieve vergoedingen is voltooid. De uitbetaling zal rond 3 december plaatsvinden. Uw specificatie is vanaf woensdag 28 november in te zien via…

Door ingrijpen van Pictoright is deze week voorkomen dat een er een hoeveelheid valse kunst is geveild. Een klein veilinghuis bood de werken aan als curiosa en was…

Onlangs heeft Pictoright  de lobbykrant ‘Recht op Beeld’ over het auteurscontractenrecht verstuurd, een samenwerkingsproject van meerdere beroepsorganisaties. Deze publicatie is gemaakt naar aanleiding van het wetsvoorstel auteurscontractenrecht en is verstuurd…

Sinds kort is Pictoright ook aktief op Facebook. Blijf op de hoogte van actuele zaken en gerelateerde onderwerpen. Share, like en reageer. Ga naar https://www.facebook.com/Pictoright. Of volg…

De Pictorightprijs is door voorzitter Gerrit Jan Wolffensperger aan Fiel uitgereikt tijdens de aangeslotenenvergadering  van Pictoright op 19 juni jl. in de Winkel van Sinkel te Utrecht. Deze…

Na bezwaar van de BNO en Pictoright zijn de inkoopvoorwaarden van Malmberg gedeeltelijk aangepast. Afgelopen november stuurde Malmberg nieuwe inkoopvoorwaarden aan haar freelancers die in de ogen…

Gezien recente vragen in de gemeenteraad van Den Haag, blijkt er onduidelijkheid te bestaan of er op bouwtekeningen van architecten auteursrecht rust. Dit is uiteraard wel het geval.

Pictoright en knipselbedrijven bereiken akkoord over hergebruik van gepubliceerd beeldmateriaal bij artikelen. Naast de bestaande auteursrechtelijke vergoeding voor het hergebruik van gepubliceerde artikelen, heeft nu ook de auteursrechtorganisatie…

De laatste jaren zijn steeds meer instellingen er toe overgegaan om hun archieven te digitaliseren en online ter beschikking te stellen. Hoewel Pictoright dit uiteraard een positieve ontwikkeling…

Allposters is een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop op internet van posters en andere kunstdrukken. Een van de producten die Allposters verkoopt zijn zogenaamde ‘canvas…

Pictoright wenst u allereerst een gezond en gelukkig 2012! 2012 is tevens het jaar dat het volgrecht voor erfgenamen is ingevoerd. Bent u een maker wiens werk doorverkocht…

De Europese Commissie heeft op 14 december jl. gerapporteerd over het volgrecht. De uitkomst van het rapport is dat er op korte termijn op Europees niveau geen aanpassing…

Op 23 november werd het CBO-Keurmerkcertificaat door de voorzitter van het College van Toezicht Auteursrechten, drs. J.W. Holtslag, uitgereikt aan Pictoright en de 10 andere Nederlandse collectieve beheersorganisaties…

X

Downladverbod van de baan

De Tweede Kamer heeft donderdag 19 december 2012 een motie tegen het downloadverbod aangenomen.

De aangenomen motie luidt als volgt:
“De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat er recent weer discussie is ontstaan over een downloadverbod;
verzoekt de regering, af te zien van voorstellen tot wetswijzigingen die een downloadverbod tot stand brengen of anderszins het recht op het maken van een thuiskopie beperken,
en gaat over tot de orde van de dag.”

De (tijdelijke) regeling m.b.t. thuiskopieheffing zoals voorgesteld door de staatssecretaris zal worden uitgevoerd.

lees meer:
http://www.boek9.nl/berichten/motie-tegen-download-of-thuiskopieverbod-aangenomen-door-2e-kamer
http://www.ie-forum.nl/?//Moties+VAO%3A+downloadverbod+aangenomen%2C+thuiskopieheffing+niet+afgeschaft////31036/