FAQ

Vragen over Pictoright

Vragen over Individuele rechten

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over Volgrecht

Vragen over Auteursrecht

Vragen over het gebruik van andermans werk

X

Kan ik bezwaar maken als ik het niet eens ben met een beslissing van Pictoright?

Ja dat kan. Rechthebbenden die het niet eens zijn met een beslissing van Pictoright kunnen hiervan melding maken. Zie hiervoor deĀ Klachten en geschillenregeling voor rechthebbenden