FAQ

Vragen over Pictoright

Vragen over Individuele rechten

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over Volgrecht

Vragen over Auteursrecht

Vragen over het gebruik van andermans werk

X

Wat gebeurt er met mijn auteursrechten na mijn dood?

Auteursrechten gelden tot 70 jaar na overlijden van de maker. Deze rechten gaan over op de erfgenamen, tenzij de maker dat anders regelt via een testament of codicil. Daarin kun je bijvoorbeeld één van de erfgenamen aanwijzen die bevoegd is om als vertegenwoordiger namens alle erfgenamen op te treden. Anders dan bij het auteursrecht, komen de persoonlijkheidsrechten in beginsel te vervallen bij het overlijden van de maker. Wil je dat je erfgenamen deze rechten gaan uitoefenen, dan moet je dit dus uitdrukkelijk in een testament of codicil regelen. Met zo’n Codicil persoonlijkheidsrechten kunnen erfgenamen zich nadrukkelijker verzetten tegen aantasting van je werk.