FAQ

Vragen over Pictoright

Vragen over Individuele rechten

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over Volgrecht

Vragen over Auteursrecht

Vragen over het gebruik van andermans werk

X

Wat is auteursrecht?

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” Dit staat in artikel 1 van de Auteurswet. Hiermee wordt bedoeld dat alleen de maker de door hem gemaakte kunstwerken mag publiceren en reproduceren. Anderen moeten toestemming vragen aan de maker als ze zijn werk willen gebruiken.